Obezita

Obezita neboli nadváha je stav, ve kterém přirozená energetická rezerva člověka, která je uložena v tukové tkáni stoupla nad obvyklou úroveň a poškozuje zdraví. Obezita je skupina nemocí s individuální poruchou řízení energetiky organizmu s podílem dědičné náchylnosti a působením „toxického prostředí“, které vede hromadění tukových rezerv.  Jedná se často o nízké pohybové aktivity s prolongovaným stresem a příjmem stravy s vysokým glykemickým indexem, čímž dochází k ukládání tuků do rezerv organizmu. Důležitější je často nízká pohybová aktivita a genetická predispozice. Rozhodující je nejen dědičnost, ale i životní styl.

Obezita je pojem, který se často předefinovává. Pro určení obezity u lidí se nejčastěji používá veličina nazvaná tělesný hmotnostní index (body mass indexBMI).

Osoba s BMI přes 25 kg/m2 je považována za osobu s lehkou adváhou; BMI přes 30 kg/m2 je považováno za obezitu.  Kalkulátor BMI

osvědčené způsoby: